Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia wychowawcze 500+

Program „Rodzina 500+” to świadczenie wychowawcze (świadczenie nieopodatkowane) w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) można składać za pomocą :

 • portalu empatia.mrpips.gov.pl
 • Portalu Zaufanego
 • PUE ZUS
 • bankowości elektronicznej
 • w formie papierowej w OPS w Kamionce Wielkiej

 

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu świadczeniowego, przy czym nie wcześniej niż odpowiednio od dnia:

 • urodzenia się dziecka,
   
 • objęcia dziecka opieką lub
   
 • przysposobienia dziecka.

 

Od 1 lipca  2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złozenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

* Matce

* Ojcu

* Opiekunowi faktycznemu dziecka

* Opiekunowi prawnemu dziecka

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych w oświadczeniu, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia na podstawie art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze.

 

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.  Jeżeli wnioskodawca bądź członek jego rodziny przebywa poza granicami państwa w celach zarobkowych , Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej przekazuje wniosek Wojewodzie Małopolskiemu celem ustalenia czy w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Sprawy rozstrzyga:  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Delegatura w Nowym Sączu.

Odział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

adres: ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowym Sącz

tel.: 728-431-373, 606-823-226

 

AKTUALNOŚCI:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - WAŻNE!

Utworzono dnia 13.07.2020
W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie składamy nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, ponieważ obecny okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+ trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski o...
czytaj dalej na temat: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - WAŻNE!

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny