Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny

To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

>  95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,

> 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,

> 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE

1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,

2. opiekunowi prawnemu dziecka,

3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).
 

OGRANICZENIA WIEKOWE


Zasiłek przysługuje:

> do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),

> w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,

> w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

 

KRYTERIUM   DOCHODOWE

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

> miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

> miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Starając się o taką formę pomocy

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 • zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego,
 • spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, prosimy jednak pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki nie będzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko.

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ

>  Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.          

> Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

 

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

 

OD KIEDY I NA JAKI CZAS

> Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

> Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

 

WYPŁATA   ZASIŁKU

> Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do niego złożyliście Państwo po 10 dniu miesiąca, wówczas zasiłek za dany miesiąc (np. maj) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliście Państwo wniosek (w przypadku wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca czerwca).

> Jeśli ubiegacie się Państwo o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy (przypomnijmy: okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego) i złożycie wniosek o ustalenie prawa do niego wraz z dokumentami do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. Jeśli natomiast wniosek taki złożycie Państwo pomiędzy 1 października a 30 listopada, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

 

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych  i powtarzających się okresach

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 400 zł
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 193 zł
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 95 zł
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- do 5 r.ż- 90 zł; powyżej 5 r.ż -110 zł
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 69 zł
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- 100 zł

 

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Utworzono dnia 13.07.2020
Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na...
czytaj dalej na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny