Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

KRYTERIA DOCHODOWE

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 674,00 zł NETTO na osobę w rodzinie (764,00 zł na osobę w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością)

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 764,00 zł NETTO na osobę w rodzinie

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 900,00 zł NETTO na osobę w rodzinie

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” – 1922,00 zł NETTO na osobę w rodzinie

 

Świadczenia przyznawane niezależnie od dochodów:

- zasiłek pielęgnacyjny

- świadczenie pielęgnacyjne

- świadczenie rodzicielskie

- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są niezwłocznie informować Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do w/w świadczeń. Zmianami takimi są m. in.:

-  wyjazd członka rodziny poza granice kraju,

-  ukończenie 25 roku życia przez osobę w rodzinie,

-  uzyskanie dochodu przez członka rodziny – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

•    zakończeniem urlopu wychowawczego,

•    uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

•    uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

•   uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

•    rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

•    uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

•    uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

•   uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Świadczeniobiorcy mają obowiązek informowania o zmianach!!

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny