Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Małopolski Tele-Anioł"

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” jest realizowany przez Województwo Małopolskie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

 

 

Projekt ten skierowany jest do osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu osoby będą mogły one uzyskać wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki; każdy uczestnik/czka projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego  z Centrum Teleopieki (patrz zdjęcie poniżej). Dodatkowo część uczestników/czek będzie miała także możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w ich domu – zarówno przez fachowców jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach (zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach czy załatwieniu urzędowych formalności). Projekt realizowany będzie przez trzy lata.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie wymogów formalnych oraz złożenie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w wyznaczonym przez realizatora projektu terminie i miejscu.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz Formularze Zgłoszeniowe do pobrania (w załączniku) lub  dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/teleaniol

oraz w Biurze Projektu Małopolski Tele-Anioł: 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego                  

ul. Lubelska 23,

30-003 Kraków

pokój numer 1, parter

tel. 12 61-60-611                  

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 

Poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres do korespondencji, tj:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków.

z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele–Anioł”

lub elektronicznie (dla osób, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany)

Osobom samotnym w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które nie dysponują dostępem do internetu lub, które nie mają możliwości wydrukowania formularza we własnym zakresie informujemy, iż można je pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej. Tym też osobom pomoc w wypełnieniu Wniosku oferują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.

Powyższe osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie wychodzą z domu i nie mogą liczyć na pomoc rodziny i/lub sąsiadów/znajomych, a które chciałyby zgłosić swój udział w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej – tel: 18  449-07-63 lub kom: 534-756-544. Pracownicy socjalni podczas pracy w terenie postarają się o dostarczenie takim osobom formularza zgłoszeniowego do domu.

 

 

Projekt "Małopolski Tele-Anioł"

Utworzono dnia 03.07.2018, 12:18

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 03.07.2018, 12:28

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny