Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych  uprzejmie informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kamionce Wielkiej reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej , 33-334 Kamionka Wielka 253,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  możliwy jest pod adresem  e-mail iodo@kamionka.iap.pl
 3. Państwa dane będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej tj. :
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań i usług realizowanych przez Ośrodek
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie  do wyrażonej  przez Panią/Pana zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 3. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Ma  Pani/Pan prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej:

a. dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

 1. sprostowania  Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 2. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).
 1. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie Pani/Pana zgody, mają  Państwo prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej przez Panią/Pana zgody, do momentu jej wycofania.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny