Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zostań rodziną wspierającą!

Utworzono dnia 17.05.2021

Chcesz zostać rodziną wspierającą?

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym przezwyciężyć trudności związane z rodzicielstwem, opieką nad dzieckiem i wychowaniem dziecka.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą  i umiejętnościami.

Są rodziny, które potrzebują Twojego wsparcia.  Zgłoś się do nas!

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenie i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo  i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Z rodziną wspierającą zawarta zostaje umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz.821 t.j.).

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ww. ustawy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;

• prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem tel. 18 449 07 63.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny