Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROCEDURY DOSTARCZANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KWARANTANNIE

Utworzono dnia 10.04.2020

Informacja

MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

dotycząca

PROCEDURY DOSTARCZANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Z APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH DLA OSÓB BĘDĄCYCH W  KWARANTANNIE DOMOWEJ NA TERENIE MAŁOPOLSKI

(uszczegółowione dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka)

 

1. Osoby objęte kwarantanną, w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, jakie te osoby przyjmują regularnie w związkuz profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej (nr tel.: 18 449 07 63) i zgłosić taką potrzebę. Ze względu na konieczność zapewnienie ciągłości leczenia, w związku z coraz dłuższym czasem realizacji przez hurtownie farmaceutyczne dostaw do aptek, procedurę pozyskania leków należy rozpocząć z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

2. W momencie wystąpienia zapotrzebowania u osoby objętej kwarantanną na zaopatrzenie w produkty lecznicze w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, osoba ta powinna skontaktować się z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z lekarzem pierwszego kontaktu w celu wystawienia e-recepty na podstawie danych z dokumentacji leczniczej lub IKP.

Przychodnie działające na terenie Gminy Kamionka Wielka:

  • NZOZ BonusMed Kamionka Wielka tel.: 18 445 60 60,
  • NZOZ Mszalnica tel.: 18 445 66 00.

3. Po wystawieniu e-recepty osoba ta kontaktuje się telefonicznie z kierownikiem apteki lub punktu aptecznego (Apteka działająca na terenie Gminy Kamionka Wielka to: Apteka NOVA PHARM nr. tel. 18 477 75 30) , podaje telefon kontaktowy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, otrzymany kod e-recepty i pesel oraz uzgadnia sposób płatności za wydane produkty lecznicze i informuje o sposobie odbioru tych leków. Wskazane jest, by w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych. Następnie osoba będąca w kwarantannie kontaktuje się z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej i informuje o zgłoszeniu realizacji recepty i ustaleniach z apteką.

 

4. Kierownik apteki powinien potwierdzić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej czy osoba zgłaszająca realizację e-recepty jest faktycznie objęta kwarantanną. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji  warunkach domowych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodkom pomocy społecznej, na ich wniosek.

 

5.Apteka realizuje receptę w taki sposób, iż produkty lecznicze pakuje do pudełka i opisuje w sposób jednoznacznie wskazujący odbiorcę. Do leków ma być dołączona przez pracownika apteki adnotacja ze wskazanym dawkowaniem i sposobem stosowania. Datę i godzinę odbioru leków wskazany pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, służb mundurowych lub wolontariusz ustala z pracownikiem apteki. Po odbiorze leków z aptek, mają one zostać dostarczone osobie objętej kwarantanną. Wskazane byłoby wprowadzenie bezpiecznego systemu pokwitowań odbioru.

 

6. Dostarczenie paczki z produktami leczniczymi z apteki powinno odbywać się z zachowaniem wszelkiej ostrożności i z jak najbardziej ograniczoną możliwością bezpośredniego kontaktu z osobą będącą w kwarantannie domowej. Konieczne jest zachowanie odstępu pomiędzy osobą dostarczającą produkty lecznicze a osobą poddaną kwarantannie minimum 1,5 metra (nie przekraczać progu mieszkania), unikanie dotykania powierzchni tj. klamki, włączników elektrycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas wizyty, NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

 

7.Osoba dostarczająca produkty lecznicze z apteki do osoby objętej kwarantanną, bezwzględnie powinna być zabezpieczona w indywidualne środki ochrony, takie jak maseczka na twarz, rękawice jednorazowe oraz alkoholowy środek do dezynfekcji rąk o minimalnym stężeniu 60%.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny